De Sionskerk, Mariënberg

 


Nieuwe Bijbelstudie geplaatst op 2 oktober 2018

"De woning van de HeiligeGeest"
- Bijbelstudie over 1 Kor. 3:16


De Heilige Geest woont in de kerk. Wat betekent dat wonder nu concreet voor de kerk vandaag? Paulus schrijft: "Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?" Die herinnering is nodig om ons op te beuren en op te wekken. Het is tegelijk een waarschuwing tegen het geringschatten van de kerk, tegen radicalisme, dopers drijven en onbijbelse tolerantie.

Lees meer...

 

 


 

Bijbelstudie geplaatst op 16 juli 2018

"Geen eigenmachtige Bijbeluitleg" - Bijbelstudie over 1 Petr. 1:20-21


Enige tijd geleden besloot de synode van de GKv alle ambten open te stellen voor vrouwen. Daarin werd een nieuwe visie op- en een nieuwe manier van Bijbeluitleg gelegaliseerd, die 25 jaar geleden nog nadrukkelijk werd afgewezen... Petrus spreekt in dit verband over een eigenmachtige uitleg van de Bijbel.

Lees meer...