De Sionskerk, Mariënberg

Agenda

15.00u - ds. M. Dijkstra
Zondag, 14. April 2019
Hits : 133

ds. Dijkstra hoopt te preken over het tweede visioen van Zacharia:

Zach. 1:18-21 en 2:6-9:

18 Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie: vier hoorns.
19 En ik zei tegen de Engel Die met mij sprak: Wat betekenen deze hoorns? En Hij zei tegen mij: Dat zijn de hoorns die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben.
20 Vervolgens liet de HEERE mij vier smeden zien.
21 Toen zei ik: Wat komen die doen? Hij zei: Dat waren de hoorns die Juda verstrooid hebben, zozeer dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Maar dezen zijn gekomen om hun schrik aan te jagen en om de hoorns van de heidenvolken neer te werpen, die de hoorn opgeheven hebben tegen het land Juda om het te verstrooien.

6 O, o, vlucht dan uit het land van het noorden!
spreekt de HEERE,
want Ik heb u verspreid
over de vier windstreken van de hemel,
spreekt de HEERE.
7 O, Sion! Zie te ontkomen,
u die woont bij de dochter van Babel!
8 Want zo zegt de HEERE van de legermachten:
Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd,
heeft Hij Mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven,
want wie u aanraakt,
raakt Zijn oogappel aan.
9 Want, zie, Ik beweeg Mijn hand over hen
en zij zullen hun dienaren tot buit worden.
Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij gezonden heeft.

Locatie Sionskek Mariënberg