De Sionskerk, Mariënberg

Broeders en zusters, zoals u vast zult hebben vernomen, is Indonesië in de afgelopen weken zwaar getroffen door meerdere aardbevingen. In augustus werd het eiland Lombok getroffen door een serie zware aardbevingen. Eind september werd Indonesië opnieuw getroffen door twee grote aardbevingen, nu op Sulawesi. Eén van deze aardbevingen veroorzaakte een tsunami bij de kuststad Palu (zie kaart). Op beide eilanden is de verwoesting enorm. Alleen al op Sulawesi zijn meer dan 65.000 huizen, 99 kerken en moskeeën en 143 scholen verwoest. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot 1558.

 

Het Christelijk Noodhulpcluster (bestaande uit: Dorca, Metterdaad, Tear, Woord en Daad, ZOA en Red een Kind) is een noodhulpactie gestart. Zij hebben dringend hulp nodig om de slachtoffers te kunnen voorzien in de eerste behoeften, zoals onderdak (tenten), voedsel, warme dekens en toiletten. De leden van het Christelijk noodhulpcluster bieden hulp via lokale organisaties, partners en kerken. Help mee! Voor €25,- helpt u al een gezin van 5 met onderdak in een stevige tent. Voor €40,- zitten er ook warme dekens bij.

 

Op zondag 14 oktober zal er een tweede collecte in zowel de morgen- als ook de middagdienst worden gehouden bestemd voor noodhulp aan Indonesië. De diaconie beveelt deze collecte voor ‘verre naasten’ van harte bij u aan.

Het bedrag zullen we overmaken aan de ZOA (rek.nr.: NL46 INGB 0000 0005 50). In een volgend kerkblad zullen we hier verslag van doen.

De diaconie.


 

Meer informatie kunt u o.a. vinden op de website van de ZOA en Red een Kind:

https://www.zoa.nl/

https://www.redeenkind.nl/

https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/dodental-sulawesi-stijgt-naar-ruim-1200-1.1516516

 

 

  https://www.zoa.nl/content/uploads/%5EE0FAC4E548004E97AC9AB4FDBD5E209BD5949756B464DA83BA%5Epimgpsh_mobile_save_distr.jpghttps://www.zoa.nl/content/uploads/%5E496B9BFB905598B611B5CF9A1C90DAA381F92F3C205C2CBF1B%5Epimgpsh_mobile_save_distr.jpghttps://www.zoa.nl/content/uploads/%5EEF5EAC9EEA082112B383DBB211D7E257A216289A904C987C20%5Epimgt1_distr.jpghttps://www.zoa.nl/content/uploads/%5E03F52BAF184D3930C721C97DA19D6D7145BEEE964529E157F4%5Epimgt1_distr.jpg