De Sionskerk, Mariënberg

Agenda

19.30u - kerstzangavond
Dinsdag, 24. December 2019
Hits : 211

Broeders en zusters, jongelui,

Zoals reeds eerder aangekondigd hierbij de definitieve uitnodiging voor de kerstzangavond die we DV op dinsdag 24 december a.s. willen gaan houden.

Het is de bedoeling om van 19.30 uur tot 20.30 uur met elkaar bekende kerstliederen te zingen.

 

Plaats: DGK Lutten

Lezing kerstevangelie: broeder L. Heres

Organist: broeder A. Schuurman

Declamatie: broeder Th.J. Boersma

 

Na afloop is er koffie, thee, limonade , warme chocolademelk en iets lekkers.

We hopen van harte u/jullie te mogen begroeten.

 

Met hartelijke broedergroet,

A. Schuurman

Th.J. Boersma

Locatie Kerkgebouw Rehoboth te Lutten