De Sionskerk, Mariënberg

Agenda

15.00u - ds. M. Dijkstra (thema: de Bijbel)
Zondag, 27. Oktober 2019
Hits : 194

Liturgie eredienst over het huisbezoekthema 'De Bijbel is Gods Woord'

 

Liturgie middagdienst (orde van dienst: Kampen)

Votum en zegen

Antwoordlied:  Ps. 93:1 en 3.

Gebed om de opening van Gods Woord

Schriftlezing 1: 2 Tim. 3:10-4:5

Zingen: Ps. 12:4, 5

Schriftlezing 2: Titus 2:1-15

Zingen: Ps. 119:40 en 49.

Lezen van de tekst: 2 Tim. 3:16-17

Bediening van het Woord

Antwoordlied: Ps. 19:3, 4

Belijdenis van het geloof

Zingen: Ps. 111:4 en 6.

Dankgebed

Dienst van de offeranden

Slotzang: Ps. 86:4.

Zegen


Thema en verdeling van de preek:

Thema: de Heere geeft de Bijbel om zijn kerk toe te rusten tot elk goed werk.

  1. De oorsprong van de Bijbel (Vers 16a)
  2. Het nut van de Bijbel (Vers 16b)
  3. Het doel van de Bijbel (Vers 17)

 


 

Locatie Sionskerk Mariënberg